Natrumin Ürünleri İade Garantilidir.

phone
Hemen Arayın0212 590 2 590

Tehlikeli Kimyasallar ve Kimyasal Operasyonlarda Çalışıyorsanız


Tehlikeli Kimyasallar ve Kimyasal Operasyonlarda Çalışıyorsanız

Farklı çalışma ortamlarındaki çalışanlar çeşitli inorganik ve organik maddelere maruz kalabilir. Bu kirleticiler küçük miktarlarda akut sorunlara neden olmayabilir, ancak vücutta birikirler ve zamanla çeşitli sağlık sorunlarına ve hastalıklara yol açabilirler.

Arsenik - alerjik dermatit, egzama, anemi, akciğer kanseri, ...

Kurşun - anoreksi, dispepsi, kabızlık, kolik, anemi, ensefalopati, ...

Cıva - akut zehirlenme, sedef hastalığı, ...

Krom - cilt iltihabı, egzama, dermatit, ...

Antrasen - uzun süreli maruz kalma ile kansere neden olabilir, ...

Toulene - sinir sistemine zarar, ...

PCB'ler - ciltte, karaciğerde, safra kesesinde, safra kanallarında, gastrointestinal ve idrar yollarında ve lenfatik ve endokrin sistemde hasar, östrojenik etkilere sahiptir ve bağışıklık ve sinir sisteminde bozukluklara, üreme anomalilerine, ...

Benzen - akciğerlerde ve kırmızı ve beyaz kan hücrelerinde hasar, kemik iliğinde kronik hasar lösemi gelişimine yol açabilir, ...

Karmaşık kimyasal yapıları nedeniyle, hümik asitler bu kirleticilerle güçlü kimyasal bağlar ve etkileşimler oluşturabilir, böylece bunları yapılarına sıkıca emer ve vücuttan atılmasına yardımcı olur. İnorganik toksinler çoğunlukla şelat bağlarıyla hümik maddelerle bağlanır. Organik maddelere sahip yapılarda, organik moleküller çoğunlukla hidroksil, karboksil, keton ve diğer fonksiyonel grupların etkileşimi ile oluşan hidrojen bağlarıyla bağlanır. Hümik asit molekülündeki çok sayıda aromatik yapı nedeniyle π-π etkileşimleri de oluşur.

Vücudun hümik asitlerle düzenli detoksifikasyonu, vücutta kirletici maddelerin birikmesini önleyebilir ve böylece sağlık sorunları olasılığını azaltabilir.

Çeşitli kimyasal tesislerde işçiler, antrasen, benzen, bifeniller, naftalin, PCB'ler gibi çeşitli, özellikle organik tehlikeli maddelere ve ayrıca arsenik, kurşun, krom ve diğerleri gibi inorganik maddelere maruz kalabilir veya maruz kalmış olabilirler. Tehlikeli iş sahaları sadece kimyasal tesisleri değil, aynı zamanda atık su arıtma tesislerini de (antrasen, klorlu aromatik maddeler, toluen, ...), enerji santralleri (arsenik, cıva, çinko, ...), ısıtma tesisleri (nikel, çinko, benzen, bifenoller, antrasen, ...), otomobil üreticileri (benzen, antrasen, ftalatlar, naftalin, ...), benzin istasyonları (benzodiazepinler, florlanmış organik maddeler, ...), madenler (arsenik, krom, bakır, nikel, kurşun, çinko, siyanürler...), metalurji (krom, çinko, bakır, nikel, benzen, naftalin, fenoller, siyanürler...).

Bu site Adım Web Hizmetleri tarafından geliştirilmiştir.